Vykort Timrå-Södra

Vykort Timrå

Östrand,Vivsta,Vivstavarv och Fagervik

Timrå

Etikett från Mariedals Bryggeri

Låg i Vivsta vid Skolgatans
nedre del.

Timrå

Wifsta

Timrå

Wifsta

ca 1915

Timrå

Vifsta

ca 1915

Timrå

Wifsta

Timrå

Timrå Prestgård  1907

Timrå

Vivsta

Gatuparti

Timrå

Vivsta 1912

Timrå

Bygget av Vivsta Skola
har påbörjats
1908

Timrå

Vivsta Skola

Timrå

Vivsta Skola

Timrå

G:a Kommunalhuset

Timrå

Vivsta

Foto - Gamla Kommunalhuset rivs
Högbo i bakgrunden

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta-Östrand

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Vivsta

Flygvy

Timrå

Tallbacken flygvy

Nedre delen samt Framnäs
Skola under byggnation

Timrå

Framnäs  1901

Timrå

Parti av Östrand

Blå Mässen skymtar t.v
Vita Mässen t.h

Timrå

Vivsta

Köpmangatan
Nuvarande Torget är t.v
där affärerna syns här

Timrå

Affärer i centrum
ungefär där scenen
vid Torget är idag.

Timrå

Centrum

Timrå

Köpmangatan

Mariedalsskolan t.h

Timrå

Bygget av
Mariedalsskolan
har påbörjats.

Timrå

Mariedalsskolan

Timrå

Mariedalsskolan

Foto taget från
Fredrikssons äga

Timrå

Köpmangatan
Vita huset närmast t.v
Åbergs Konditori.Numera
bl.a Hår & Doft

Timrå

Köpmangatan

Ungefär samma läge
som föregående kort

Timrå

Vivsta

Köpmangatans norra del
sedd från norr

Timrå

Vivsta

Köpmangatans norra del
sedd från norr

Timrå

Vivsta

Köpmangatan sedd
från norr

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Vivsta

Köpmangatan sedd
från norr

På liten skylt t.h
om Standard bensin-
skylten står 'Trävaror'
E.J. Erixson o det var
min farfars firma!

Timrå

Vivsta

Interiör Signe Gerdins
Kappaffär 1925.
Blev senare Olssons
Herrekipering.

Foto: Eva Lindmark

Timrå

Köpmangatan ca 1940

Militärer på marsch

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Vivsta

Huset där Farmor bodde.
Timrå Bibliotek
ligger där nu.

Timrå

Vivsta

Foto-Caféhuset Köpmangatan 51 där
Statoil idag har automatstation

Timrå

Midlanda Flygplats

Skeppsholmen 1947

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Midlanda Flygplats

Timrå

Midlanda Flygplats

Timrå

Midlanda Flygplats

Timrå

Timrågården från
Bergsgatan

Fotograf: Eva Lindmark

Timrå

Timråhusen och lekparken
Mariedalsskolan till höger

Timrå

Timråhusen med lekpark och
buss från Skön-Timrå Omnibussar

Timrå

Vivsta

Foto av byggandet av
Timråhusen

Timrå

Timråhusen

Timrå

Timråhus och
Simhallen

Timrå

Interiör Simhallen

Timrå Simhall

Simbalett vid Lucia-
kröning.
Foto tidigt 1970-tal

Inget vykort men,
min pappa låg bakom
tillkomsten av Timrå
Simhall och då den var
klar 1957 passade han på
att öppna sportaffär i det
huset och detta är en
hållare för tändsticksask
och med reklam för
Allsport som hans affär
hette! Sibylla där idag.
Tack Kjell Nygren för den!!

Timrå

Vivsta

Hägglunds Fotografiska Magasin
& Pappershandel 
Första etableringen

Timrå

Vivsta - Centrum

Flygfoto

Timrå

Vivsta - Centrum

Flygfoto

Timrå

Köpmangatan.Foto 1950

Barnens Dag-kortege
I bakgrunden huset dit Hägglunds
flyttade sin Pappershandel

Timrå

Köpmangatan.Foto 1950

Barnens Dag-tåg vid Sandbergs Chark
och gamla Kommunalhuset som även ett tag inhyste Polisen.Högbos sydvästra hörn ligger idag där charken låg

Timrå

Köpmangatan  1950

Barnens-Dag kortege vid Max Sellmans hus och fotoateljé.
När Sellman sålde sitt hus för rivning ingick i avtalet att han
skulle få bo kvar så länge han levde.Han blev nästan 100 år!

Timrå

Utsikt mot fotbollsplanen,Massa-
skjulet och Wiftavarvsfabriken

Timrå

Timrådalen 1905

Skönviks sågverk och
Timrå kyrka

Timrå

Timrådalen med kyrkan
och prästgården 1905

Timrå

Timrådalen

Timrå kyrka och
Skönvikssåg ca 1910

Timrå

Timrådalen

Flygvy

Timrå

Timrådalen

Timrå

Järnvägstationen

Kvällsbild hösten 1947

Timrå

Timrådalen

Timrå

Vårdhemmet Hamsta

Timrå

Vy mot Skönvik med
Lagerbyggnader i
hamnen.

Fotograf :
Georg Hellström

Timrå

Vy från Östrand
mot Skönvik.

Timmerupplag på is
med häst som dragare.

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Vårdhemmet Hamsta

Timrå

Laggarberg

Timrå

Saknar exakta uppgifter från
vart det är taget och när

Timrå

Foto Östrand 16/7 1893

Fartygen Prinsesse Marie,Alexandra,
Halvar och Eclarius

Timrå

Östrand

Ångfartyget Dufvan 1905

Timrå

Östrand ca 1910

Ett av de större sågverken

Timrå

Östrand sett från Skönvik

Timrå

Östrand

Betelkapellet 1903

Timrå

Östrands Sågverk

Mannen till höger är min
farfarsfar Erik Eriksson
som var faktor där

Timrå

Östrand ca 1910

Motiv af sågverket

Timrå

Östrand

Gruppbild arbetare vid Sågen

Timrå

Östrand

Den s.k Ljustorpsbyggnaden

Timrå

Östrand

Huset 'Briggen'

Timrå

Parti från Östrand

1906

Timrå

Östrands såg

Timrå

Östrand ca 1915

Timrå

Östrands Fabriker

Foto - Bygget pågår

Timrå

Östrands Fabriker

Foto - Bygget fortskrider

Timrå

Östrand

Foto - Bygget fortgår

Timrå

Östrand

Foto - Bygget

Timrå

Östrand

Foto -
Inspektion bygget

Timrå

Östrands Fabriker

Foto - Bygget av kokeriet

Timrå

Östrand

Foto - Bygget

Timrå

Östrand

Foto - Bygget
översiktsvy vinter

Timrå

Östrand

Foto - Bygget
översiktsvy

Östrand

Hjulångaren Indalen blev
servering vid fabriken 1930

Fotograf: Hilding Lindmark

Timrå

Östrand

Brand Wickholms vedbodar

Sundfeldt,chef Östrand,åser.

Foto: Eva Lindmark.

Timrå

Östrand

Arbetare från för
mig okänt årtal

Timrå

Östrand

Arbetslag vid
bygget

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Östrand

Foto - Arbetslag

Timrå

Menyomslag till
invigningen av
Östrands Sulfatfabrik

Timrå

Östrands Fabrik

Program vid invigningen

Timrå

Östrands Fabriker

Inbjudan till invigningen
utskriven till min pappa

Timrå

Östrands Fabriker

Placeringslista för
middagen vid
invigningen 4/12 1936

Timrå

Östrands Fabriker

Foto Kontoret som revs i
samband med Ö 80-projektet

Timrå

Östrand

Möte på kontoret

Mannen i mörkaste
kostymen är min
pappa Sven!

Timrå

Östrand

Mötesdeltagarna
- alla samlade

Timrå

Östrand

Pappa den stående

Timrå

Östrands Fabriken

ca 1940

Timrå

Östrand   Foto

Byggandet av massaskjulet

Timrå

Östrand

Kooperativa affären

Senare 'Blå Mässen' avsedd för arbetarna

 

Timrå

Östrand sett från Skönvik

Timrå

Östrands Fabriker

Flygvy

Timrå

Östrands Fabriker

Timrå

Östrands Fabriker

Timrå

Östrands Fabrik sett
från Skönvik Sågverk

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Östrand från kyrkan

Fotograf:
George Hellström.

Timrå

Östrand från kyrtornet

Fotograf:
George Hellström.

Timrå

Vägbygge vid kyrkan

Timrå

Massaskjulet Östrand

Bogserbåt bland pråmarna

Timrå

Östrands Fabriker

Interiör

Östrand

Vid Frisör Hilding Lindmark
Fru Eva på bron.

Timrå

Hamnen Östrand
Massaskjulet

Timrå

Östrand Hamnen
Massaskjulet

Timrå

Östrand

Mssabalar på väg mot
Massaskjulet med
linbana

Timrå

Östrand

Massaskjulet och
linbanan i hamnen.

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Östrand

Ras av vägg
Massaskjulet

Foto: Torsten Littmar

Östrand

Frisör Hilding Lindmark
Vintervy 1930-talet

Fotograf: Hilding Lindmark.

Östrand

Bagare Olssons hus
under byggnationen

Fotograf: Eva Lindmark

Östrand

Skomakeri och Bilstation
bensinpump m.m

Droskägare Gustavsson med familj

Fotograf: Eva Lindmark

Timrå

Personalbostäder (SCA)
vid Järnvägsgatan
Revs när ångledningen
från Östrand drogs
till Vivstavarv

Östrand

Järnvägshållplatsen
vid fabriken

Fotograf: Hilding Lindmark

Timrå

Östrand sett
från Vivsta

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Timrå kyrka

Timrå

Timrå kyrka och
Näshöjden 1915

Timrå

Timrå kyrkas restaurering
Foto 1949

Timrå

Timrå kyrkas restaurering
Foto 1949

Bild från valkampanj
i slutet av 1940-talet.
Collage där familjen t.v
är inmonterad med
originalet.Framtagen åt
Broderskapsrörelsen
(Kristna Soc.Dem.) med
Algot Lindén i spetsen.
Tack Mats Lindén för fotot!

Timrå Kyrka

Timrå

Merlo Slott

Europas nordligaste slott

Timrå

Merlo Slott

Del av kort med signaturer av
Anna och F.H Bünsow.
Brukspatronfamiljen Bünsow ägde under
många år slottet

Timrå

Vivstavarv

Vivstavarvstjärn i vinterskrud
1912

Timrå

Vivstavarvstjärn 1910

Timrå

Vivstavarvstjärn
Tvättdag 1910

Timrå

Som föregående kort
men handkolorerat

Vivstavarv

Orkesterkonsert
vid tjärnen

Timrå

Vivstavarvstjärn
ca 1960

Vivstavarvstjärn

Hösten 1942

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Wifstavarv

Översiktsvy år 1900

 

Timrå

Wivstavarf

Frälsningsarméns lokal
ca år 1900

Timrå

Wifstavarv

Frälsningsarmén lokal
ca 1920

Timrå

Wifstavarf

Från 'Kurbacken'
ca år 1900

Timrå

Wifstavarf

Herrgården m.m  år 1905

Timrå

Vivstavarv

Carl Th. Lundgrens
Diversehandel

Timrå

Wifstavarf

Kontoret och Folkskolan
ca 1910

Timrå

Wifstavarf

'Turisten' vid kajen 1903

Timrå

Wifstavarf

Arbetarbostäderna

Timrå

Wifstavarf  ca 1915

Timrå

Wifstavarf

Herrgården ca 1910

Timrå

Wifstavarv Herrgård

Timrå

Wifstavarf

Näsängen  ca 1915

Timrå

Wifstavarf

Frälsningsarmén  1914

Timrå

Wifstavarf

Kajen för persontrafik

Timrå

Parti a Vivstavarf  1910

Timrå

Wifstavarf

ca 1920

Timrå

Wifstavarf

Hamnen

Timrå

Wifstavarf

Hamnparti

Timrå

Wifstavarf

Fotograf:
Georg Hellström.

Timrå

Wifstavarf

Fotograf:
Georg Hellström.

Timrå

Wifstavarf

Sågverk och Sulfitfabrik

Timrå

Wifstavarf

Översiktsvy

Timrå

Vivstavarv

Storgatan ca 1905

Timrå

Övre Vivstavarv
'Storgatan' (vid Köksjohan)

Timrå

Wifstavarf

Hushållsföreningen och
arbetarbostäder

Timrå

Övre Vivstavarv
från hamnen

Timrå

Parti från Övre Wifstavarv

Timrå

Vifstavarv

Stora Brädgårdsbranden
16 juni 1920

Timrå

Vifstavarv

Båtar med hjälpande kommer från
närliggande sågverk.
Denna från Hofvid på Alnö.

Timrå

Övre Vivstavarv

Timrå

Vivstavarv

Efter besök hos fotografen.
Ida Liljestrand,Bernt Graveleij
och Åke Nyberg.

Timrå

Vivstavarv

Affären och kiosken
i överkant idag rivna.
Köksjohans fastighet
i nederkant.

Vivstavarv

Rovupptagning

Fotograf: Sidén.

Vivstavarv

Frisör L. Kvamm Eggen

Privatfoto: Lindmark.

Timrå

Vivstavarv

Järnvägsstationen
(Solbacka)

Timrå

Vivstavarv

Flygfoto över Herrgården

Timrå

Vivstavarvs Herrgård

Timrå

Vivstavarv

Fabriken

Timrå

Vivstavarv

Industrianläggning

Timrå

Vivstavarv

Flygvy

Timrå

Nedre Vivstavarv

Flygvy

Timrå

Vivstavarv

Flygvy

Timrå

Vivstavarvs Fabriker

Timrå

Vivstavarv

Flygvy

Timrå

Vistavarv Brädgård
Pråmdragning ca 1945

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Fabriken Vivstavarv
nattetid ca 1945

Foto: Torsten Littmar

Timrå

Wifstavarv

Båten Wifstavarv med
celebra passagerare.

Timrå

Vivstavarv

Fabriken med hamnen

Timrå

Vivansborg

Timrå

Godtemplarlokalen
Wifstavarv

Vivansborg

Vivstavarvstjärn

Simprov m.m

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv

1936

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv

1936

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv 

1936

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv

1936

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv

1936

Vivstavarv

Branden egnahemmen
övre Vivstavarv

1936

Timrå

Vy från Sjösvedjan
ca 1915

Timrå

Nyböle

Flygvy

Timrå

Konsum Sjösvedjan
Interiör

Timrå

Konsum Sjösvedjan

Interiör

Timrå

Vivstavarv/Sjösvedjan

Foto:Vägunderhåll ca 1922
Olle Smedlund (född 1916)
längst t.h på vägen.

Timrå

Fagervik  1906

Timrå

Fagervik

Sågen ca 1920

Timrå

Fagervik

Egna hemsområdet

Timrå

Fagervik  1904

Timrå

Fagervik

Herrgårdarna

Timrå

Fagervik

Flygvy

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken under byggnation

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken under byggnation

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken under byggnation

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken

Timrå

Fagervik

Fabriksområdet

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken

Timrå

Fagervik

Sulfitfabriken

Timrå

Fagervik

Sågen

Timrå

Fagervik

Fabriken 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Timmeruppfordringskran

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Vedintaget 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Fagervik

Stenhammaren 1910

Timrå

Fagervik

Renseriet Sulfitfabriken

Timrå

Kung Gustav V besöker kommunen
och bordar här 'Turisten'.